Stvaramo nove poslovne prilike za vas.

Iskoristite digitalni marketing kao sredstvo za rast i razvoj va?eg poslovanja.

?to nudimo??

Digitalni marketing

Izrada web stranica

Izrada web stranica, izrada web shopova, dizajn i redizajn web stranica, odr?avanje.

Google Ads ogla?avanje

Google ogla?avanje – pla?eni oglasi za odre?ene pojmove i ciljane skupine.

SEO optimizacija

Optimizacija web stranica za bolje pozicioniranje na tra?ilicama.

Social media

Vo?enje i ogla?avanje na Facebooku, Instagramu i ostalim dru?tvenim mre?ama.

Content marketing

Stvaranje kreativnoga sadr?aja, pisanje blogova i ostalo.

E-mail marketing

Prikupljanje mailova te izrada i slanje newslettera.

Osnovne karakteristike kvalitetne web stranice?

Skladan web dizajn je prvi vizualan dojam koji ostavljate na korisnika

Intuitivan dizajn

Dizajn i struktura web stranice trebaju biti izgra?eni oko koncepta korisni?kog iskustva – prilago?ene klijentima.

Responzivni dizajn

Web stranica je prilago?ena mobitelima, tabletima i ra?unalima za bolje korisni?ko iskustvo.

Dobro optimizirana

Mjerenjem broja posjetioca i njihovim navikama prilikom kori?tenja web stranice omogu?ava konstantno usavr?avanje i optimizaciju.
Marketing agencija
Internet ogla?avanje

Kvalitetno odr?avana

Kvalitetno odr?avana web stranicu odlikuje sigurnost i pristupa?nost informacijama potrebnim va?im klijentima.

Povezana s dru?tvenim mre?ama

Povezanost s dru?tvenim mre?ama omogu?ava bolju poziciju web stranice na Google-u i bolju informiranost.

Fleksibilna

U svakom trenutku je mogu?a promjena dizajna web stranice kao i dodavanje novih elemenata.

“Stopping advertising to save money is like stopping your watch to save time.”?

Henry Ford

“Good marketing makes the company look smart.
Great marketing makes the customer feel smart.”?

Joe Chernov

Reference

Dental ?eko- ordinacija dentalne medicine

Stomatolo?ka ordinacija dentalne medicine

Repromed-logo

Poliklinika Repromed

Hrvatski nacionalni savez sestrinstva
hfhs-logo
Hrvatski ferijalni i hostelski savez
hdmsarist logo

Hrvatsko dru?tvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije

Hrvatska liga protiv raka

Hrvatska liga protiv raka

icare logo

Sportski i zdravstveni centar

velmed logo
Prodaja medicinskih proizvoda

?to drugi ka?u o nama

Ovdje mo?ete pogledati ?to na?i partneri ka?u o nama.

"Odli?na usluga, same pohvale ovom profesionalnom i kreativnom timu! Brzi su, efikasni i znaju svoj posao, ispunili su sva o?ekivanja. Svakako preporu?am!"

– Lejla Husi?, Affecto d.o.o.

"Otkada sam se prvi put srela s de?kima iz IGNISA i s njima ostvarila suradnju, jako sam zadovoljna. Ona mijenja oblik, intenzitet i dinamiku. Upravo zbog toga ?to su fleksibilni, brzi i korektni, nastavljam zadovoljno koristiti njihove usluge.

– Tihana Dragi?evi?, Elevate d.o.o.

"Ponekad je te?ko raditi s nama kreativcima i ispunjavati sve na?e zahtjeve. Ekipa iz IGNISA nam uvijek pro?ita misli, brzi su, efikasni i kreativni. Odli?no se brinu o na?em webu ve? 5 godine."

– Nela Simi?, Galerija Pikto

Imate pitanje ili ?elite besplatno savjetovanje

国色天香社区视频在线观看